چهار شنبه , 16 ژانویه 2019

بایگانی مربوط به : نوآوری

abcabcabc

40 عکس هوائی از دنیای ما

دید هوائی یا همان دید پرنده همراه با پرسپکتیو (دقیقا مثل همان چیزی که یک پرنده از بالا می بیند) بیشتر برای تهیه نقشه و یا پلان منطقه استفاده میشوند. این عکسها مخصوصا اگر از یک لنز استفاده کنند درست مثل صحنه ای که ما از خیابانها و پیاده روها از یک هواپیما یا بالای کوه میبینیم به نظر خواهند آمد و تصاویر بدیعی برای ما به ارمغان می آورند.

بیشتر »