چهار شنبه , 16 ژانویه 2019

بایگانی مربوط به : نقاشی

abcabcabc

تبریز مهد نقاشی و نگارگری، مرکز مینیاتور ایران

مکتب تبریز اول یا مکتب مغول اولین مکتب نگارگری ایرانی است که در تبریز پایه‌ریزی شده و به همین دلیل آن را مکتب تبریز نامیده‌اند. این مکتب مصادف با حکومت ایلخانان مغول در ایران است که مرکز خود را تبریز قرار دادند. این مکتب، دوره آغاز ورود عناصر چینی به حوزه‌ی نگارگری ایرانی به حساب می‌آید. در این دوره تأثیر نقاشی چینی بر روی نگارگران ایرانی واضح است.

بیشتر »

اندر احوالات گوشیهای هوشمند!

امروزه تسلط گوشیهای هوشمند بر دنیا بر کسی پوشیده نیست و همه ما تا حدودی از فواید و مضرات این تکنولوژی آگاهیم اما نکته های ظریفی در رابطه دنیای انسان کنونی و دنیای گوشیها وجود دارد که تصاویر زیر بهتر و گویاتر به این مساله می پردازند.

بیشتر »

نقاشی خیابانی بی نظیر

وقتی جزئیات با پیچیدگی و ترفند و رویاپردازی باهم ترکیب میشوند، وقتی شما مسیر یک خط پیچیده را در بطن نقاشی گم میکنید در نهایت با خطوط دیگر به یک فرم عظیم مختلط که ترکیب رنگها باهم درست کرده اند میرسید.

بیشتر »