چهار شنبه , 14 نوامبر 2018

بایگانی مربوط به : سازه های عظیم

abcabcabc

ده سکوی عظیم پیاده رو که نفس را در سینه ها حبس میکنند.

این سکوهای عظیم علاوه بر اینکه سازه هایی قوی و در عین حال مطمئن هستند، از طرفی بیننده را در هیجان و شگفتی غرق میکنند. دیدن مناظر اطراف بر روی یک سازه با معماری و طراحی شگفت انگیز این هیجان را صدچندان میکند.

بیشتر »