چهار شنبه , 16 ژانویه 2019

بایگانی مربوط به : رویداد

abcabcabc

عکسهای رنگی شده که تاریخ را زنده میکنند.

تا سال 1970 عکاسی رنگی بسیار کمیاب بود و البته وقتی ما آن دوره را پیش چشم خود مجسم میکنیم بیشتر تصاویر و منظره های سیاه و سفید را جلو چشممان میبینیم. اما امروزه تکنولوژی ما را قادر کرده تا بتوانیم عکسهای تاریخی را رنگی کنیم و این فرصت را به ما میدهد تا به دنیا همانطور که قبلا بوده نگاه کنیم و واقعا تماشایی و جذاب است.

بیشتر »