چهار شنبه , 16 ژانویه 2019

بایگانی مربوط به : تکنیک پرسپکتیو

abcabcabc

88 عکس هوشمندانه با تکنیک فورس پرسپکتیو

"Forced perspective" تکنیکی در عکاسی است که با استفاده از یک تکنیک بصری باعث میشود تا اشیائی را دورتر از آنچا که دیده میشوند و یا با اندازه غیرواقعی مشاهده کنیم. این تکنیک در عکاسی و فیلمبرداری و حتی معماری جایگاه ویژه ای داشته و بیننده را وادار میکند تا درک بیننده از دیدن اشیاء و فاصله و اندازه آنها از همدیگر به اصطلاح گول بخورد

بیشتر »