abcabcabc 88 عکس هوشمندانه با تکنیک فورس پرسپکتیو | .: مهتری
چهار شنبه , 16 ژانویه 2019

88 عکس هوشمندانه با تکنیک فورس پرسپکتیو

در این مجموعه عکسهائی آورده شده که از تکنیک “Forced Perspective” استفاده میکنند تا دید بیننده را گول بزنند. ذهن خود را برای دیدن ایده هائی نو با استفاده از تکنیک عکاسی ولی برای استفاده از آنها در طراحیهای خود آماده کنید.
این تکنیک باعث میگردد تا ذهن بیننده فارغ از اندازه ها و یا نزدیکی و دوری اشیاء از آنچه که میبیند الگویی متفاوت درک کند.

هر عکس در این مجموعه به صفحه و یا سایت عکاس صاحب اثر لینک شده و با کلیک روی هر عکس میتوانید از دیگر آثار همان هنرمند دیدن نمائید.

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

instantShift - Forced Perspective Photography

اگر شما هم عکسهائی با استفاده از این تکنیک گرفته اید میتونید ارسال کنید تا با نام خودتون در این مجموعه قرار بگیره.

سری به اینجا بزنید!

استفاده از درخت در ساختار ساختمان

ما میتوانیم با طبیعت باشیم یا در برابر آن قد علم کنیم. در این بین بعضی از معماران تصمیم گرفتند تا حد وسط را در پیش بگیرند. آنها بجای اینکه درختها را قطع کنند و خانه های خود را بسازند از همان درختها به عنوان قسمتی از ساختار جدید استفاده کردند.

abcabcabc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *